S-ledamöter: Nu måste vi lösa problemen i sjukförsäkringen

DEBATT. Nuvarande regelverk i sjukförsäkringen riskerar göra så att tusentals människor förlorar sin ekonomiska trygghet. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera, skriver Mattias Vepsä och Björn Petersson (S). 

Mattias Vepsä (S)
Riksdagsledamot 
Björn Petersson (S)
Riksdagsledamot


I coronakrisens spår växer vårdskulden. Med dagens regelverk i sjukförsäkringen riskerar många att tappa sin sjukpenning i höst. Vi måste nu göra vad vi kan för att ingen ska kastas ut i ekonomisk otrygghet.

Riskerar leda till psykisk ohälsa

Hittills har över 40 000 operationer ställts in vilket innebär att omkring 150 000 personer står i operationskö inför hösten. Denna kö är ofrånkomlig och kommer högst troligt att fortsätta öka. 

Att planerade operationer skjuts upp leder till att redan sjukskrivna behöver vara det en längre tid än väntat, samtidigt som fler kommer att behöva sjukskrivas. Utöver det tillkommer rehabiliteringstider både för de planerade operationerna men också det stora rehabiliteringsbehov som finns hos de som varit allvarligt sjuka i covid-19 och tillfrisknat.

Med det nuvarande regelverket i sjukförsäkringen riskerar därför tusentals människor att till hösten förlora sin ekonomiska trygghet. Att få sin operation eller rehabilitering uppskjuten skapar stor oro och lidande. Många riskerar att försämras fysiskt samtidigt som man oroar sig för hur man ska klara av sin vardag och privatekonomi. Detta leder i sin tur till ökad psykisk ohälsa. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera.

Riskerar arbetslöshet

Patienter som fått sin operation framflyttad på grund av coronakrisen undantas just nu från sjukpenningreglerna som annars innebär att man riskerar utförsäkras efter 180 dagar. Men undantaget gäller bara fram till den sista oktober. Samtidigt riskerar de sjukskrivna att sägas upp från sina jobb och bli arbetslösa på grund av coronakrisen.

Vad som behövs

För oss socialdemokrater råder det ingen tvekan om vad som behövs. 

För det första måste vi förlänga de tillfälliga reglerna som skyddar människor från att kastas ut i ovisshet och ekonomisk otrygghet på grund av ett virus som ingen av oss kunde förutspå för bara några månader sedan. 

För det andra måste vi förbättra sjukförsäkringen. Försäkringskassans utredningar måste bli tydligare och vi vill förändra regelverket så att dagens prövning vid 180-dagar görs mot ett ”angivet” förekommande arbete. Vi vill ytterligare förstärka rehabiliteringen, göra besluten mer transparenta och lättbegripliga. Kort och gått vi vill ha en trygg och begriplig sjukförsäkring.  

Kräver rättvis sjukförsäkring

Det är nu av största vikt att alla partier tar sitt ansvar och samarbetar för att hitta en lösning som både löser problemen i sjukförsäkringen nu akut men också framöver. 

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov – det är grunden i vårt välfärdssamhälle. Vi kommer outtröttligt kämpa för en rättvis och rättssäker sjukförsäkring som ger människor trygghet och möjlighet att snabbt återkomma i arbete och bli friska. Samhället måste kunna ställa om i kristider som dessa, samtidigt som vi rustar oss för framtiden. Så bygger vi ett starkt och tryggt samhälle.

Forrige artikel DHR: Yrket personlig assistent har inte prioriterats – dags att förändra DHR: Yrket personlig assistent har inte prioriterats – dags att förändra Næste artikel Tolv universitetsrektorer: En kraftfull forskningssatsning – viktigare än nånsin Tolv universitetsrektorer: En kraftfull forskningssatsning – viktigare än nånsin
Fler yrkesgrupper ska få ordinera covid-19-vaccin

Fler yrkesgrupper ska få ordinera covid-19-vaccin

SPECIALUTBILDNING. Efter Centerpartiets förslag på att fler yrkesgrupper ska få ordinera covid-19-vaccin har Sophiahemmets högskola startat en specialutbildning för sjukvårdspersonal. Syftet är att öka kapaciteten under massvaccineringen mot covid-19.