Riksrevisionen: Äldresatsning under Alliansregeringen har inte nått målen

RIKSREVISIONEN. En granskning av miljardsatsningen på äldreomsorgen under Alliansregeringen 2010-2014 är klar. Riksrevisionen bedömer att satsningarnas huvudsyfte inte har uppnåtts.

Äldresatsningen innebar införande av kvalitetsregister inom vård- och omsorgsinsatser. Satsningen syftade till att ge kommunerna bättre förutsättningar att långsiktigt förbättra kvaliteten.

Äldresatsningen kostade totalt 4,3 miljarder kronor, men enligt Riksrevisionen har det systematiska och övergripande målet om bättre insatser för alla äldre inte uppnåtts.

– Äldresatsningen bidrog till ett välbehövligt fokus på arbetssätten i äldreomsorgen. Men Socialstyrelsen borde tidigare ha fått ett tydligt uppdrag att omhänderta effekterna. Då hade det varit möjligt att utveckla ett långsiktigt stöd till kunskapsutveckling i kommunerna medan satsningen pågick, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Login