Replik: Snus är bättre för folkhälsan

REPLIK. Tobaksfakta lever kvar i en värld där tobak är lika med cigaretter och rökning. Att snus är betydligt mindre skadligt än rökning tycks inte kunna tränga in, skriver Patrik Strömer, Svenska snustillverkarföreningen.

Patrik Strömer
Generalsekreterare, Svenska snustillverkarföreningen


Vad är det mest smittsamma? Den frågan ställs i filmen Inception. Svaret är ”En idé”. När en tanke väl har slagit rot i hjärnan är den svår att bli av med. De skattefinansierade lobbyisterna i Tobaksfakta med kringorganisationer lever kvar i 1970-talets värld när tobak var lika med cigaretter och rökning.

Den vetenskapliga konsensus som finns kring att snus är betydligt mindre skadligt än rökning tycks inte kunna tränga in.

Intensiv lobbying 

Detta skulle man kunna rycka på axlarna åt. Det finns massor med människor som har okunskap och fördomar, och det är svårt att lära gamla hundar sitta. Men problemet här är att de lobbar intensivt mot regering, riksdag och myndigheter, och konsekvent undviker att lyfta fram fakta. I deras värld är det alltid en ”cynisk industri” som styr, aldrig konsumenter som frivilligt slutar röka med hjälp av snus.

Minska cancer i EU

När den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA), efter en gedigen vetenskaplig granskning, meddelade att snus minskar risken för ett flertal rökrelaterade sjukdomar borde alla som bryr sig om människors hälsa ha jublat. Det faktum att Sverige, som är det enda landet inom EU som tillåter snus, följaktligen har lägst andel rökare borde också ses som något positivt.

Att svenska män har lägst frekvens av lungcancer inom EU borde föranleda en stor informationsinsats från Sverige om hur man kan uppfylla Ursula von der Leyens målsättning om att minska antalet cancerfall i EU.

Men nej. Inga av dessa fakta är något som de aktiva inom Tobaksfakta har förmått ta till sig. Tobaksfaktas budskap är kallt, hårt och cyniskt: ”Sluta röka eller dö”.

En insats för folkhälsa

När det gäller alkohol är samhällets rekommendation att undvika att dricka på ett skadligt sätt, inte att bli nykterist. Samma princip borde gälla för tobak, undvik den skadliga röken men om du njuter av nikotin och är vuxen så är det inget samhällsproblem.

Egentligen vore det enkelt. Om du inte snusar så finns ingen anledning att börja, men om du röker så bör du skifta till snus eller sluta helt. Och om du inte är gravid, hjärtsjuk och i övrigt mår bra, så utgör inte snus någon hälsorisk. Det saknas alltså belägg för att prata om ”tobak”. Den som bekämpar snus är cynisk. Den som erbjuder alternativ för rökare gör däremot en insats för bättre folkhälsa.

Forrige artikel Nilsson (S): Nilsson (S): "Inte läge att attackera vårt välfärdssystem efter denna kris" Næste artikel Debatt: Prioritera assistansanvändare vid testning Debatt: Prioritera assistansanvändare vid testning
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.