Regler kring barnvaccin blir tydligare

VACCIN. Det ska bli lättare att erbjuda alla barn upp till 18 år vaccinationer. I en ny föreskrift förtydligar Folkhälsomyndigheten åldersgränser och ansvarsfördelning.

Även barn som inte följt det svenska vaccinationsprogrammet ska erbjudas vaccin. Det förtydligar nu Folkhälsomyndigheten i en ny föreskrift. Förhoppningen är att fler asylsökande- och papperslösa barn ska få tillgång till vaccin. Det ska också bli lättare för sjuksköterskor att utföra vaccinationerna.

Dessutom tydliggörs att den fjärde dosen av vaccin mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta ska ges till femåringar, vilket innebär att ansvaret faller på barnavårdscentralen (BVC) och inte på elevhälsan. Vaccination mot pneumokocker och mot HPV ska erbjudas för barn upp till 6 års ålder respektive flickor upp till 18 år, vilket inte var en skyldighet tidigare.

Syftet med förtydligandet är att alla barn ska erbjudas ett likvärdigt skydd. Folkhälsomyndighetens nya föreskrift börjar gälla den 1 juni 2016.

Login