Regeringen vill ha mer jämlik tandhälsa

KORTNYTT. Regeringen tillsätter en utredning för att skapa ett mer jämlikt tandvårdssystem i Sverige. 

Utredningen ska analysera skillnader i tandhälsa och föreslå ändringar för ett mer resurseffektivt och jämlikt tandvårdssystem. Regeringen hoppas att utredningen ska leda till förslag om hur man kan skapa bättre förutsättningar för förebyggande och regelbunden tandvård. 

–  I dag skiljer sig tandhälsan mellan olika grupper i samhället. Har du det gott ställt så har du också bättre och friskare tänder. Det är inte så konstigt när det är så dyrt att gå till tandläkaren. Pensionärer är extra drabbade. Nu ser vi över hur vi kan ta nästa steg för en mer jämlik tandvård där ingen ska behöva avstå att gå till tandläkaren på grund av att man inte har råd, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen Privattandläkarna välkomnar utredningen samt att den har en bred utgångspunkt. De socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa motsvarar skillnaderna i övriga hälsa konstaterar organisationen i en kommentar och skriver: "Att samma mönster återfinns i hela hälso- och sjukvården tyder på att kostnaden inte är en avgörande fråga för varför personer avstår från tandvård trots behov."

Login