Regeringen vill få ner transpersoners höga suicidtal

KORTNYTT. Bland unga transpersoner är det mer än hälften som övervägt att ta sitt liv. Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att försöka att föreslå förebyggande insatser.

I slutet av oktober ska utredaren Ulrika Westerlund lämna sin utredning om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner till regeringen. Men redan nu får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra göra en fördjupad studie om den psykiska ohälsan och suicidpreventiva insatser för gruppen.

Transpersoners situation är bekymmersam, enligt regeringen och hänvisar till statistik som visar att nästan 60 procent av unga transpersoner mellan 15 och 19 år har övervägt att ta sitt eget liv.

– Att unga människor mår så dåligt måste vi ta på största allvar i ett tidigt skede. Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Login