Regeringen sjösätter kvalitetsplan för äldre

ÄLDREOMSORG. Susanne Rolfner Suvanto blir utredare för den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen, samtidigt sjösätter regeringen satsningen på ökad bemanning.

– Idag har vi fattat två viktiga beslut om äldreomsorgen, sade äldreminister Åsa Regnér (S) inledningsvis på en pressträff under torsdagen.

Regeringen har dels gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela de medel som öronmärkts till ökad bemanning inom äldreomsorgen, dels tillsatt utredningen om att ta fram en kvalitetsplan för äldreomsorgen. Bägge delarna utlovades i regeringsförklaringen.

I samband med Socialstyrelsens uppdrag presenterar regeringen den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. I uppdraget för utredaren Susanne Rolfner Suvanto ingår bland annat att föreslå åtgärder för att höja kvaliteten, öka effektiviteten och trygga personalförsörjningen.

Login