Regeringen satsar på samers hälsa

KORTNYTT. Landstinget Dalarna beviljas 709 000 kronor från regeringen för att delta i ett kunskapsnätverk för samers hälsa.

År 2017 skapades ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Bland annat ingår Svenska Samernas Riksförbund, Sametinget, Region Norrbotten med flera. Nu har Landstinget Dalarna fått sin ansökan om ekonomiska medel godkänd och möjliggör deras medverkan i kunskapsnätverket för samers hälsa. 

Landstinget Dalarna utgör den sydligaste samebyn i Sverige som har sin samiska förvaltningskommun i Älvdalens Kommun. Likaså är Landstinget Dalarna förvaltningslandsting för samiska minoritetsspråk. 

Kunskapsnätverket ska utforma en strategi för att utveckla och förbättra hälsosituationen för samerna, med fokus på förbättrad tillgång till somatisk och psykisk vård. Projektet kommer ta hänsyn till samers språk och kultur. 

Login