Regeringen och V: Rehabiliteringsplan inom 30 dagar

REHABILITERING. Arbetsgivare ska bli skyldiga att upprätta en rehabiliteringsplan för sina sjukskrivna medarbetare senast den 30:e sjukskrivningsdagen. Det föreslår regeringen och Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet och regeringen lägger fram förslag på åtgärder som ska säkerställa stöd till sjukskrivna. Arbetsgivare ska vara tvungna att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans den sjukskrivna arbetstagaren senast då personen har varit sjukskriven i 30 dagar. Tanken är att det ska stärka individens möjlighet till rehabilitering.

– Tidiga insatser är avgörande för att du ska kunna bli frisk och komma tillbaka till jobbet. Många arbetsgivare måste ta ett större ansvar, därför förtydligar vi nu deras skyldighet, kommenterar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande.

Det arbetsplatsnära stöd som finns i dag utökas till ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som även omfattar planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Forrige artikel Patientlagen fungerar inte Næste artikel Läkemedelsverket ska ta fram effektiviseringsplan