Regeringen lägger sig inte i Socialstyrelsens riktlinjer

PSYKISK OHÄLSA. Regeringen tänker inte lägga sig i Socialstyrelsens medicinska rekommendationer vid psykisk ohälsa. Det sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) om det omdiskuterade förslaget till nya riktlinjer för behandling av ångest och depression.

- När det gäller den pågående processen att ta fram dessa riktlinjer vore det helt orimligt om regeringen gick in och försökte ändra i den pågående processen eller hade åsikter om innehållet. Det skulle strida mot den ordning vi har.

Det sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vid en interpellationsdebatt i riksdagen om det omdiskuterade förslaget från Socialstyrelsen till nya riktlinjer för behandling av ångest och depression.

Inte heller riksdagsledamoten bakom interpellationen, Karin Rågsjö (V), ansåg att det är politikernas uppgift att ha synpunkter på riktlinjer - i alla fall inte i vanliga fall.

Login