Regeringen ger 4,7 miljarder till fyra vårdområden

JÄMLIKHET. Regeringen ska satsa 4, 7 miljarder på cancervård, förlossningsvård, kömiljarden och patientsäkerhet.

– Satsningarna är konkreta, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Regeringen och SKR har gjort överenskommelser om statliga vårdsatsningar som omfattar totalt 4,7 miljarder kronor till hälso- och sjukvården under 2020.

– Från regeringens sida är det viktigt att vi får en mer jämlik hälso- och sjukvård. Nu har vi försökt att lägga en grund för att verksamheten ska kunna utvecklas. Arbetet sker ute i varje enskild region, säger socialminister Lena Hallengren (S), till Altinget.

Tanken är att stödja den utveckling som redan pågår.

Login