Regeringen förnyar strategi mot antibiotikaresistens

FOLKHÄLSA. Regeringen har uppdaterat strategin mot antibiotikaresistens. Strategin ger riktlinjer för Sveriges arbete med att bromsa uppkomsten av antibiotikaresistens hos djur och människor och gäller mellan 2020 till 2023. 

Strategin styr det förebyggande arbetet mot uppkomst och spridning av antibiotikaresistens men också hur dess konsekvenser ska hanteras.

– Det här är en avgörande fråga för sjukvårdens framtid. Riskerna med antibiotikaresistens måste bemötas skarpt och den nya strategin är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Sofia Nilsson (C), ledamot i socialutskottet, på Centerpartiets hemsida.

Regeringens uppdatering av svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens är en del av januariavtalet.

Login