PKU-registret ska omfatta fler än nyfödda

RIKSDAGSBESLUT. Reglerna för PKU-biobanken utökas så att även vävnadsprover från andra barn än nyfödda kan samlas in.

Riksdagen gav grön flagg för regeringens förslag på ändringar för PKU-biobanken, det vill säga den biobank där PKU-proven sparas från den screening som görs på nyfödda för att identifiera allvarliga medfödda sjukdomar.

Lagändringarna innebär att även vävnadsprover från andra barn än nyfödda, exempelvis barn födda i annat land, framöver kan sparas i biobanken.

Riksdagsbeslutet innebär även att det blir möjligt att de tester som görs, den så kallade PKU-screeningen, även ska kunna omfatta andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar. Kriterierna för vilka sjukdomar som ska få spåras blir i framtiden ett regeringsbeslut.

Login