Patientlagen fungerar inte

VÅRD. Patienternas ställning har inte stärkts av den två år gamla patientlagen, enligt Myndigheten för vårdanalys som bedömer att det kan behövas sanktioner i framtiden.

Den drygt två år gamla patientlagen har inte fått något genomslag, patienternas ställning har inte förbättrats. Det är Myndigheten för vårdanalys slutsats i rapporten Lag utan genomslag.

Myndigheten sammanfattar orsakerna i tre punkter:

- Utformningen av patientlagen gör att patientens rättsliga ställning fortfarande är svag.

Login