Omtvistad budget klubbad till slut

SKATTER. Regionskatten i Skåne förblir oförändrad efter att regionfullmäktige i veckan röstat om nästa års budget. 

Regionfullmäktige i Skåne har röstat i den omtvistade frågan om skattehöjning och resultatet blir en oförändrad regionskatt på 10,69 kr. Den oförändrade nivån innebär också att Skåne nästa år har landets lägsta skattesats. Detta sedan Norrbotten, som tidigare hade lägst, beslutat om att höja skatten till 11,34 kr vid årsskiftet.

Minoritetsstyret i regionen som utgörs av Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade tidigare hoppats på att få igenom en skattehöjning med 30 öre, men det förslaget röstades ned av allianspartierna med stöd av Sverigedemokraterna i regionstyrelsen.

Skattehöjningen var tänkt att finansiera en satsning på tillgänglighet i vården. Satsningen finns med även i den budget som nu har röstats fram, men med annan finansiering. 

Login