Offentlighetsprincip utvidgas till privata vårdbolag

INSYN. Ett lagförslag om meddelarskydd för anställda i privata vårdbolag ska vara på gång från justitiedepartementet. Nu har regeringen dessutom tillsatt en utredning om att bolagen ska lyda under offentlighetsprincipen.

Inte om, utan när. Så löd budskapet från förra utbildningsminister Jan Björklund (FP) när regeringen lät tillsätta utredningen om att låta offentlighetsprincipen omfatta även fristående skolor. Utredaren Marianne Eliason ska presentera sina förslag senast den 1 oktober.

Och allt tyder på att den nuvarande regeringen tänker sätta Jan Björklunds planer i verket. Vid torsdagens sammanträde beslutade regeringen nämligen att tillsätta motsvarande utredning för den offentligt finansierade privata vården, förskolor och omsorgen. Enligt uppdraget ska utredaren Sigurd Heuman granska hur offentlighetsprincipen kan omfatta privat utförd, men offentligt finansierade,  tjänster inom bland annat vård och omsorg, fristående förskolor och fritidshem samt vuxenutbildning.

Förslaget om att låta offentlighetsprincipen omfamna mer än de kommunala huvudmännen vad gäller skolan, kommer från den parlamentariska Friskolekommitténs slutbetänkande år 2013.

Login