Nytt krav på vårdplan inom psykiatrin

PSYKIATRI. Patienterna inom psykiatrisk tvångsvård ska ges bättre möjlighet till delaktighet, har riksdagen beslutat.

En samordnad vårdplan ska, så långt det är möjligt, utformas i samråd med patienten inom den öppna psykiatriska tvångsvården. Det har riksdagen beslutat.

Den nya bestämmelserna är en av flera vars syfte är att öka patienternas delaktighet inom den psykiatriska tvångsvården och inom den rättspsykiatriska vården. En annan lagändring är att chefsöverläkaren ska se till att en patient erbjuds uppföljningssamtal, så snart patientens tillstånd tillåter det, efter en genomförd tvångsåtgärd.

 

Login