Ny standard för precisionsmedicin och ökad patientsäkerhet

STANDARDER. Svenska institutet för standarder (SIS) tar fram nya system för att utveckla spårbarhet av medicinteknik samt inrättar en ny teknisk kommitté.

SIS har tillsammans med olika aktörer påbörjat arbetet med att ta fram nya standarder för genomik (studiet av arvsmassa) och precisionsmedicin, samt spårbarhet av medicinteknik i vården.

Det första arbetsområdet berör hur patientsäkerhet, effektivisering, hållbarhet och god arbetsmiljö kan uppnås. I samband med detta tar SIS, tillsammans med andra aktörer, fram ett underlag som ska beskriva uppbyggnaden av en digitaliserad spårbarhetsprocess av medicinska produkter som används i vården.

Underlaget ska även tydliggöra hur man skapar ett system för att digitalt kunna återkalla produkter på ett effektivt sätt. Vidare ska underlaget beskriva hur administration kan minska och hur vårdpersonalens tid för patienterna kan öka. Ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö är också en punkt som ska ses över.

Login