Ny sajt ska göra det billigare hos tandläkaren

TANDVÅRD. Tandvårds- och läkemedelsverket ska på uppdrag av socialdepartementet lansera en ny prisjämförelsetjänst för tandvården.

Webbsidan syftar till att ge patienterna en möjlighet att jämföra kostnaden för ingrepp hos olika vårdgivare, något som är tänkt att öka konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Både offentliga och privata tandvårdsgivare ska kunna ansluta sig till den nya tjänsten.

1,9 miljoner kronor är avsatta i budgeten för att ta fram webbsidan.

Uppdraget ska slutredovisas den 15 februari 2016.

Login