Ny könstillhörighetslag utreds igen

UTREDNING. Utredningen om en modernisering av könstillhörighetslagen kom för drygt två år sedan. Nu lämnar regeringen beskedet att man går vidare med förslagen – men först krävs ytterligare utredning.

Könstillhörighetslagen ska delas upp i två delar: en medicinsk och en juridisk. Det meddelar sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Detta är också helt i enlighet med det förslag som utredaren Lotta Vahlne Westerhäll presenterade i december år 2015, en utredning som tillsattes av den förra regeringen.

Utredningen föreslog även bland annat sänkta åldersgränser och bestämmelser för juridisk och medicinsk könskorrigering.

Men regeringen är ännu inte redo att gå vidare med utredningens förslag och lämna över en proposition till riksdagen. Först krävs ytterligare utredning. "Viss kritik som framfördes under remissomgången gör dock att det krävs ytterligare tid för analys och arbete med förslagen", skriver regeringen i pressmeddelandet, dock utan att precisera vilka delar av kritiken det skulle handla om som kräver ytterligare analys.

Login