Debatt

Nordiska fack: Vi kräver bättre arbetsvillkor för medicinska sekreterare 

DEBATT. Medicinska sekreterare är avgörande för en patientsäker vård. Om unga ska vilja söka sig till professionen i framtiden måste attraktiviteten i yrket öka, skriver sex nordiska ordförande för fackförbund och yrkesföreningar.

En stor andel av Nordens medicinska sekreterare anser att de har för låga löner. Ska fler vilja söka sig till yrket behöver något hända, menar debattens författare. 
En stor andel av Nordens medicinska sekreterare anser att de har för låga löner. Ska fler vilja söka sig till yrket behöver något hända, menar debattens författare.  Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen samlades yrkesverksamma medicinska sekreterare från hela Norden i Malmö för att diskutera viktiga framtidsfrågor inom vårt yrke.

En enkätundersökning som 2100 medicinska sekreterare besvarat visar att en övervägande majoritet bland nordiska medicinska sekreterare gillar sitt jobb och känner sig uppskattade av sin arbetsgivare. Det är bra.

Inte lyssnade på 

Samtidigt upplever alltför många att de inte får tillräckligt erkännande för sin kompetens. Många vittnar om att yrkesgruppen hamnar långt ner i vårdens omoderna hierarkiska strukturer.

Över en femtedel av de medicinska sekreterarna pekar på att deras idéer till förändringar på arbetsplatsen inte tas tillvara. Den vanligaste anledningen till att idéer inte används i utvecklingsarbete är att ”andra yrkesgrupper blir mer lyssnade på” och att ”ekonomin anses vara viktigare”.

I regel välutbildade

Många vittnar om att yrkesgruppen hamnar långt ner i vårdens omoderna hierarkiska strukturer.

Det finns också en utbredd uppfattning att lönerna är för låga. 43 procent av de svarande är missnöjda med sin lön. 28 procent är ganska missnöjda och 15 procent är väldigt missnöjda. Samtidigt är medicinska sekreterare i regel välutbildade – nästan 60 procent har investerat i en eftergymnasial utbildning.

Använda kompetensen fullt ut 

Medicinska sekreterare är helt avgörande för en patientsäker vård. Vi som arbetar inom olika medlemsorganisationer menar att det är uppenbart att professionen kan bidra med sin kompetens och yrkeserfarenhet mer än i dag. Det kan göra vården mer effektiv och patientsäker.

I dag gör läkare och sjuksköterskor alltför stor del av den patientnära dokumentationen. När medicinska sekreterare får använda sin kompetens fullt ut kan vårdnära yrkesgrupper i stället få mer tid att träffa och behandla patienter.

Bättre arbetsvillkor

Sjukvårdssystemen i de nordiska länderna har en rad olika utmaningar, men det finns ändå många likartade problem. Vår nordiska enkät visar att arbetsgivare behöver förändra situationen för yrkesgruppen så arbetsvillkoren rimmar bättre med den höga utbildnings- och kompetensnivån hos medicinska sekreterare.

Vi vill:

  • att arbetsgivare uppvärderar de kunskaper och kompetenser som medicinska sekreterare har och ökar yrkesgruppens inflytande i den nordiska hälso- och sjukvården
  • att medicinska sekreterares arbetslivserfarenhet lönar sig mer så att lönerna motsvarar de högt ställda kompetenskraven i yrket
  • att arbetsmiljön i yrket är hållbar och professionens arbetsvillkor är moderna och flexibla.

Vi vill att yrket medicinsk sekreterare ska fortsätta att vara ett attraktivt yrke för unga att utbilda sig till. Men då behöver professionen få mer insyn och inflytande över utvecklingen av vårdadministrationen. Yrkeserfarenhet och den höga utbildningsnivån måste löna sig mer än i dag.

Veronica Magnusson
Förbundsordförande, fackförbundet Vision, Sverige
Nathali Schaap Degn
Ordförande, HK – Danske Lægesekretærer, Danmark
Hólmfríður Einarsdóttir
Ordförande, HGF Association of health information manager, Island
Sæunn Ólavsdóttir Hansen
Förbundsordförande, Lægesekretærforeningen, Färöarna
Gro Bengtson
Förbundsordförande, Helsesekretærforbundet i delta, Norge
Päivi Ahdesmäki
Ordförande, Terveydenhuollon sihteerit ry, Finland
Dokumentation

Länk till rapport: 

Klicka härE-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget