Nöjdare patienter inom privat vård

KORTNYTT. Patienter med privat driven vård är mest nöjda, visar Vårdföretagarnas rapport Patienttoppen. 

Vårdföretagarnas rapport analyserar SKL:s nationella patientenkät för primärvården inom 1 051 vårdcentraler. I rapporten framgår att 72 av de 100 vårdcentraler där man har mest nöjda patienter är privat drivna vårdcentraler.

Inom de privat drivna vårdcentralerna framkommer generellt en högre patientnöjdhet på samtliga av de studerade områdena. Exempelvis på områdena tillgänglighet, information och kunskap, samt delaktighet och involvering. 

Läs också: Så satsar regeringen på vården i budgeten

Den största skillnaden som finns mellan privat och offentligt drivna vårdcentraler rör kontinuitet och koordinering. Inom de privat drivna vårdcentralerna får fler träffa den läkaren man vill och fler får träffa samma läkare vid sina besök jämfört med de offentligt drivna vårdcentralerna. Likaså upplevs samordningen av vårdkontakter mer positiva inom privat vård jämfört med landstingsdrivan vårdcentraler. 

Forrige artikel Vårdsatsning för tillgänglig vård Næste artikel 70 procent överväger jobb utanför socialtjänsten
KD-politiker: Minska smittspridningen – ta bort trängselskatten

KD-politiker: Minska smittspridningen – ta bort trängselskatten

DEBATT. Trängsel på bussarna under de senaste dagarna har definitivt ökat risken för smittspridning av covid-19. Att tillfälligt ta bort trängselskatten skulle avlasta kollektivtrafiken, skriver Hans Eklind och Anna Lipinska från Kristdemokraterna.

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.