Nej till rökförbud vid entréer

JURIDISK GRANSKNING. Det finns flera principiella problem med att införa ett rökförbud vid entréer. Det anser juristerna i Lagrådet som råder regeringen att stryka förslaget.

När regeringen vill göra samhället mer tillgängligt för alla och minska risken för passiv rökning – då är ett av förslagen att det ska råda rökförbud vid entréer till lokaler där allmänheten har tillträde. Andra miljöer som regeringen vill ska bli rökfria är tågperronger, uteserveringar och lekplatser.

Juristerna i Lagrådet jublar dock inte över alla delar i regeringens lagförslag. I sitt yttrande pekar Lagrådet ut lekplatser som ett exempel på ett område som kommer att bli problematiskt att definiera och avgränsa.

Men framför allt är det just förslaget att införa rökförbud vid entréer som möter principiella invändningar från Lagrådets juridiska experter. En sådan är svårigheten att avgränsa vad som är en entré, en annan är det faktum att lagförslaget innebär att exempelvis en restaurangägare förväntas upprätthålla ett rökförbud på mark som personen inte disponerar. "Det torde i stället många gånger vara fråga om trottoarer och gator. Men det kan också vara privat mark som ägs av någon annan", skriver Lagrådet i sitt yttrande.

Login