Naloxon till personer som riskerar opioidöverdos

KORTNYTT. Enligt en stark rekommendation från Socialstyrelsen bör personer som riskerar att överdosa opioider erbjudas överdosmotgiftet naloxon. Åtgärden har fått högsta prioritet.

Socialstyrelsen uppdaterar de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Enligt rekommendationen bör hälso- och sjukvården erbjuda naloxon och utbildning till personer med risk för opioidöverdos.

– Avgörande för rekommendationen är att naloxon kan ha en livräddande effekt, samtidigt som biverkningarna är begränsade. Rekommendationen utgår från befintliga studier och experters bedömningar, och tar stöd i WHO:s bedömning och rekommendation, säger Stefan Brené, projektledare för riktlinjearbetet i ett pressmeddelande.

Under år 2018 har Socialstyrelsen och Läkemedelsverket genomfört flera föreskriftsändringar för att öka tillgängligheten till naloxon. Bland annat ska sjuksköterskor ges möjlighet att skriva ut läkemedlet.

Login