MP: Värdera vård av psykisk hälsa lika högt som den fysiska

SLUTREPLIK. En tredjedel av dem som kommer till vårdcentralerna har psykiska besvär, då räcker det inte med någon enstaka procent av primärvårdens resurser, skriver Susanne Nordling och Hanna Bergwall (MP) i en slutreplik till Anna Starbrink och Jessica Ericsson (L).

Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Hanna Bergwall (MP), landstingskandidat och student

Den psykiska ohälsan har vuxit till ett stort och allvarligt samhällsproblem. Det drabbar alltför många och är värre i Stockholm än andra delar av landet. Unga människor ska inte brytas ned av stress och Miljöpartiet vill satsa ordentligt för att vända den negativa utvecklingen. Landstinget har en nyckelroll med ansvaret för hälso- och sjukvården.

Om detta och vad vi vill göra skrev vi tidigare, här på Altinget den 6 juni. Anna Starbrink (L) och Jessica Ericsson (L) svarade den 13 juni, i en replik. De nämner några försök i samma riktning som vi föreslår. De framhåller att Stockholms läns landsting redan lägger en större del av sin budget på psykiatrin än andra landsting, men också att de vill göra mer.

Resurserna måste öka

Deras och våra ansträngningar behövs. För som Starbrink och Ericsson skriver, är det minst lika allvarligt att bryta ihop som att bryta ett ben. Men en tredjedel av dem som kommer till vårdcentralerna har psykiska besvär, så då räcker inte enstaka procent av primärvårdens resurser. Då räcker inte att psykiatrins budget ökat som ett genomsnitt för hela landstinget.

Som alla studier visar så är tidig hjälp mest effektiv. Då minskar individens lidande och på sikt även samhällets kostnader. Det är bra att den psykiska ohälsan uppmärksammas alltmer, men också hög tid att göra de större satsningar som behövs, för att förebygga och behandla. Då måste vården av den psykiska hälsan värderas lika högt som den fysiska.

Bör bli en avgörande valfråga

Vi vill att psykisk hälsa ska bli en avgörande fråga i valet. Sedan måste vi växla upp arbetet från goda försök till verksamhet i full skala. Då ser vi gärna mer samarbete för att stärka den psykiatriska vården.

Forrige artikel MP: Färdtjänsten behöver ett omtag    MP: Färdtjänsten behöver ett omtag   Næste artikel ”Framtida hälsosamma städer – gemensamt ansvar krävs” ”Framtida hälsosamma städer – gemensamt ansvar krävs”
Kömiljarden åter in i värmen

Kömiljarden åter in i värmen

VÅRDKÖER. Den hyllade och kritiserade kömiljarden är tillbaka. Nu finns den med i både januariöverenskommelsen och i KD+M-budgeten. Altinget Vård&Hälsa har frågat sex av regionernas styrelseordförande om hur de ser på kömiljardens återkomst.