Miljöbalken rätt vapen mot rökande kulturförening

FOLKHÄLSA. Tobakslagen räckte inte riktigt till, så miljönämnden använde sig av miljöbalken för att få stopp på rökningen i en föreningslokal i Helsingborg. Det var rätt tänkt, enligt Mark- och miljööverdomstolen som ger mark- och miljödomstolen bakläxa.

Miljönämnden i Helsingborgs kommun gjorde inte fel som åberopade miljöbalken när den gav Albanska kulturföreningen Dugaginji ett viteskrav på 50 000 kronor. Det var efter att en miljöinspektör vid en uppföljande inspektion i februari förra året upptäckte att det satt tre män som rökte och drack kaffe i föreningslokalen.

Miljönämndens motiv för att luta sig mot miljöbalken istället för tobakslagen var för att undvika tveksamheterna kring om kulturförenings lokal är sluten eller allmän, tobakslagen gäller endast allmänna lokaler.

Tobakslagen och miljöbalken gäller parallellt och skyddet av människors hälsa står inte i konflikt med varandra i de två lagarna, konstaterar domstolen i sin dom. Det stod därmed nämnden fritt att använda sig av miljöbalkens skrivningar om att undvika olägenheter för människors hälsa, istället för tobakslagen, för att få stopp på rökningen hos kulturföreningen i syfte att minska de risker som passiv rökning innebär.

Login