Mer pengar till utskrivningar från slutenvården

SAMVERKAN. För tredje året i rad beviljar regeringen 12 miljoner kronor till Sveriges kommuner och regioner för att ge bättre stöd till patienter när de skrivs ut från sjukhuset.

För tredje året i rad får Sveriges kommuner och landsting (SKR) pengar för samverkan runt nyligen utskrivna personer från slutenvården som har stort behov av stödinsatser. I år är summan 12 miljoner kronor.

Socialminister Lena Hallengren (S) tycker att regeringens satsningar på samverkan går bra:

– Det är glädjande att de första två åren med ny lagstiftning har gett positiva effekter, och det är angeläget att det pågående utvecklingsarbetet fortsätter under 2020. Regeringen vill se en utökad samverkan mellan berörda vårdinstanser då patienter blir utskrivna så att de som har behov av fortsatt vård känner sig trygga vid hemkomsten, säger socialministern i ett pressmeddelande.

Login