Katastrofmedicin utomlands ska gälla fler

MEDICIN. Riksdagen har beslutat om att även personer med anknytning till Sverige ska få rätt till katastrofmedicin som en del av den svenska insatsen utomlands.

Lagändringen innebär att personer som kan få katastrofmedicinska insatser utomlands utökas till de som anknytning till Sverige, tidigare gällde detta bara personer som har Sverige som hemvist.

Landstingen kommer, i och med en ändring i hälso- och sjukvårdslagen, även kunna genomföra sjöräddning utanför svenskt vatten. Landsting ska också få skälig ersättning från staten vid den typen av insatser.

Lagen träder i kraft den 1 juli i år.

Login