Lättare att plocka ut licensläkemedel

LÄKEMEDEL. Patienter kommer nu att kunna hämta ut så kallade licensläkemedel på ett valfritt apotek. Det beslutade riksdagen på torsdagen.

Enligt huvudregeln får läkemedel inte säljas utan att de först prövats och godkänts av Läkemedelsverket. Men det kan finnas skäl för sjukvården att använda läkemedel i en annan form eller styrka än vad som är godkänt, exempelvis vid behandling av barn och unga. I vissa fall är det mer patientsäkert att använda ett licensläkemedel än att behöva späda eller dela ett godkänt läkemedel för att kunna dosera till barn.

Patienter kommer kunna hämta ut licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar från valfritt apotek. Det var en möjlighet som fanns före apoteksregleringen. 

Innan lagändringarna träder i kraft, vid årsskiftet 2017, krävs det ny licensansökan från apoteket om patienten vill hämta ut läkemedlet från en annan apotekskedja.

Login