Läkemedelsverket ska ta fram effektiviseringsplan

STYRNING. Läkemedelsverket är bra på att effektivisera, trots det vill regeringen att myndigheten tar fram en effektiviseringsplan.

Senast den 31 augusti ska Läkemedelsverket ha lämnat in en plan för myndigheten ska arbeta med sitt löpande effektiviseringsarbete under perioden 2017-2021, enligt ett uppdrag från regeringen. Bakgrunden är inte att Läkemedelsverkets effektiviseringsarbete brister, tvärtom, myndigheten har tagit fram en bra plan för ekonomisk uppföljning, enligt regeringen.

Läkemedelsverkets verksamhet finansieras till stor del genom avgifter och är därför inte är föremål för den så kallade pris- och löneomräkningen i staten (PLO), vars syfte är att myndigheterna ska kompenseras för prisförändringar och samtidigt åläggas krav för effektivitet och produktivitet.

Uppdraget till Läkemedelsverket handlar om att det tydligt ska framgå att "samma förväntningar på effektvisering gäller för Läkemedelsverket som för övriga förvaltningsmyndigheter" skriver regeringen.

Login