Läkemedelsförslag får tummen ner

KRITIK. Läkemedelsutredaren Toivo Heinsoos förslag att ersätta det särskilda statsbidraget för läkemedelsförmånerna med ett generellt statsbidrag får såväl apoteksbranschen som regionerna att resa sig upp i protest.

I januari i år lämnade utredaren Tovioo Heinsoo över sin utredning Tydligare ansvar och regler för läkemedel till dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S).

Ett av utredningens huvuduppdrag var att se över finansieringen av läkemedel och hur ansvarsfördelningen kan förtydligas. Men förslag som utredningen landade i – att statens nuvarande särskilda bidrag för landstingens läkemedelskostnader i sin helhet förs över till det generella statsbidraget – väcker protester hos såväl apoteksbranschen som hos regionerna samt Sveriges kommuner och landsting. Det visar remissrundan som avslutades tidigare i maj.

Två tunga remissinstanser som däremot ger tummen upp är Statskontoret och Riksrevisionen. Ett generellt bidrag ger bättre planeringsförutsättningar för både stat och landsting, enligt Riksrevisionen som även anser att det tydliggör landstingens kostnadsansvar och incitament att hålla nere läkemedelskostnaderna.

Login