Läkemedelsansvar förtydligas

LÄKEMEDEL. Kostnadsansvaret över smittskyddsläkemedel blir tydligare. Samtidigt förtydligas också papperslösas barns rätt till läkemedel. Det har riksdagen beslutat.

En ny bestämmelse införs i smittskyddslagen för att tydliggöra när landstinget ska gå in och ersätta apoteken för smittskyddsläkemedel. Det beslutade riksdagen under onsdagen. Undersökning och behandling av allmänfarliga sjukdomar som hiv och hepatit C är kostnadsfria enligt smittskyddslagen. Men ansvarsfördelningen har tidigare varit otydlig. Från och med i oktober i år blir det landstingen där patienten är bosatt som ska betala för läkemedlen.

I samma veva beslutade riksdagen att täppa igen luckor som finns kring asylsökande och papperslösa barns rätt till läkemedel. Sedan den 1 januari i år är läkemedel kostnadsfria för alla barn som är bosatta i Sverige. En lagändring förtydligar nu att det även gäller preventivmedel och förbrukningsartiklar som behövs för medicinering.

Alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna är för lagändringen. I en reservation skriver Per Ramhorn (SD) att det inte är rimligt att personer utan tillstånd får tillgång till kostnadsfria läkemedel och sjukvård. Riksdagen valde att gå på regeringens linje.

Login