Läkares specialisttjänstgöring görs om

UTBILDNING. Professor Jens Schollin ska se över och föreslå ändringar i specialiseringstjänstgöringen för läkare.

Översynen är ett uppdrag från regeringen och ska utgå från de förslag om en ny läkarutbildning som presenterades i en utredning från 2013 av den förra regeringen.

Jens Schollin är professor, pediatriker, och ordförande för Barncancerfonden.

Tanken är att skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering. Schollin ska analysera om det finns behov av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering och hur den i så fall bör utformas.

Värdefull kompetnsförsörjning

– En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning, kommenterar sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Det uppdrag professor Jens Schollin får syftar till att skapa ett mer sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering som bättre kan möta de utmaningar som Sveriges hälso- och sjukvård står inför, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska vara klart senast den 31 maj 2017.

Inga förslag genomförda

Utredningen om läkarutbildningen har tre år på nacken och förutom det aktuella uppdraget har inga av förslagen i utredningen blivit av.

Utredningen föreslog att allmäntjänstgöringen (AT) för blivande läkare har spelat ut sin roll. AT är visserligen värdefull på många sätt, men kvaliteten är ojämn och kopplingen mellan läkarexamen och AT-tjänstgöringen är för suddig, menade utredaren.

I stället ville man att universiteten får hela ansvaret för att utbilda läkare - ända fram till behörighet och legitimation. Det vill säga att landstingens uppgift att ansvara för AT tas bort. 

Utredaren ville också att läkarexamen förlängas till sex års studier. Efter utbildningen ska studenterna vara behöriga att börja arbeta som läkare. Utbildningen skulle bli mer sammanhållen med tydligare vetenskaplig förankring.

Forrige artikel Pandemimodell kan användas för antibiotika Pandemimodell kan användas för antibiotika Næste artikel Krav på hepatit C-åtgärder från (M)
Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

CORONA. I en extradebatt pressade riksdagspartierna socialminister Lena Hallengren (S) om varför äldreomsorgen inte skyddats bättre mot covid-19. Professor Jonas Hinnfors ser två troliga scenarier för hur coronakommissionen kan driva ansvarsutkrävandet.