Lagrådsremiss: Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Lagrådsremissen behandlar regleringen av den så kallade. PKU-biobanken i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen).

Regeringen föreslår att

Login