"Låt TBE-vaccin ingå i allmänna vaccinationsprogrammet"

DEBATT. Även i TBE-drabbade områden är det många som låter bli att vaccinera sig, på grund av att det är dyrt. Regeringen borde därför agera för att TBE-vaccin inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet, skriver Sten Bergheden (M).

Av: Sten Bergheden (M)
riksdagsledamot, Skaraborgs län

TBE är en allvarlig sjukdom som sprids av fästingar och ungefär en fästing av tusen bedöms vara TBE-smittad. Sjukdomen kan orsaka hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning för den drabbade.

Vissa områden i landet är särskilt utsatta, exempelvis Stockholms skärgård och Skaraborg. Det finns dock en överhängande risk att högriskområdena blir fler och större. Den geografiska spridningen expanderar kontinuerligt till nya områden i Sverige medan de gamla blir kvar.

Utvecklingen går att stoppa

Men det går att stoppa utvecklingen. Genom att låta TBE-vaccin, efter ett försöksprojekt och en utvärdering, ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet kan vi både minska antalet drabbade och få ner kostnaderna för behandling och sjukskrivningar.

Följ Österrike

Resultat från Österrike, som är det enda landet i världen där TBE-vaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, visar att det finns ett samband mellan vaccinering och minskning av TBE-fall. Där har antalet fall per år sjunkit från 700 till 100. Vi skulle kunna nå samma resultat i Sverige, men det förutsätter att vi tar sjukdomen på allvar och gör de satsningar som krävs för att minska antalet fall.

Dyrt att vaccinera sig

Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är relativt hög, och risken finns att människor som lever i drabbade områden avstår från att vaccinera sig av ekonomiska skäl. Det riskerar dock att straffa sig. Av de runt 300 personer som årligen drabbas av TBE får majoriteten svåra komplikationer. En tredjedel av dem som insjuknar får bestående problem med kognition, minne, koncentration, sömn och balans. I vissa fall leder sjukdomen till förlamning.

Genomför ett försök

Kostnaderna för vaccinationen måste vägas mot det personliga lidandet hos de drabbade, men även mot den minskade kostnaden för sjukfrånvaro som rimligtvis blir en av effekterna. Förslagsvis kan ett försöksprojekt genomföras i ett eller flera av de områden som är hårdast drabbade. Om projektet faller väl ut kan TBE-vaccinet inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Jag har drivit frågan i riksdagen och både motionerat och ställt skriftliga frågor till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Svaren jag har fått har dock varit negativa vilket givetvis är beklagligt.

Vinst för samhället

Genom att inkludera TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet kan skadorna av sjukdomen förebyggas och begränsas. Det vore en vinst för samhället, men framförallt vore det en vinst för de personer som slipper drabbas av en svår sjukdom.

Forrige artikel Debatt: Debatt: "Skattesubventionera även golf och ridning" Næste artikel Patienter höjer sina röster mot Socialstyrelsens nya riktlinjer Patienter höjer sina röster mot Socialstyrelsens nya riktlinjer
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)