L i Sollentuna: Privata verksamheter minst lika bra som kommunala

DEBATT. Vi kommer arbeta för att Sollentunas invånare fortsatt ska kunna välja mellan kvalitativa välfärdstjänster från olika utförare. Privata aktörer har en självklar roll att fylla, skriver Anna-Lena Johansson och Anders Manell (L), Sollentuna kommun.

Anna-Lena Johansson (L)
Kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Sollentuna kommun
Anders Manell (L)
Ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna kommun


Under hösten kommer politiker och tjänstemän i Sollentuna kommun att arbeta intensivt med kommunens budget för kommande år. Hur får vi bäst valuta för skattepengar? Hur jobbar vi smart, så att vi kan fortsätta erbjuda Sollentunaborna kommunal service med god kvalitet? Hur får vi resurserna att räcka till alla verksamheter: förskola och skola, äldreomsorg, sociala verksamheter och nödvändiga investeringar i en växande Stockholmsregion som dessutom måste hantera efterverkningarna av covid-19?

Privata aktörer självklara

En av våra liberala utgångspunkter är att värna valfriheten. Eftersom människor är olika behövs en mångfald av verksamheter så att vi alla kan välja det som passar just oss. Det gäller brukarna inom alla områden, men även personalen som ska ha möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare.

Under den pågående coronapandemin har många vänsterdebattörer tagit tillfället i akt att kritisera och skylla allt ont på privata alternativ. Vi accepterar inte den bilden då alla verksamheter, oavsett driftsform, har haft utmaningar. Med en god dialog med samtliga utförare har vi under rådande omständighet hanterat situationen.

Vi kommer därför under budgetprocessen arbeta för att Sollentunas invånare även fortsatt ska kunna välja mellan kvalitativa välfärdstjänster från olika utförare. I Sollentuna har privata aktörer en självklar roll att fylla. Privata verksamheter är generellt minst lika bra som kommunala ur ett kvalitetsperspektiv, och oftast något mer kostnadseffektiva. Här finns det goda möjligheter för kommuner som Sollentuna att erbjuda kommuninvånarna kvalitativ äldreomsorg, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Fusk accepteras inte

Men valfriheten måste vårdas, utvecklas och granskas. Sollentuna kommun har under vintern sagt upp avtal med fyra utförare inom hemtjänst och arbetsmarknad. Att inte följa avtal – eller att rent av fuska – kommer aldrig att accepteras. De som gör det kommer att åka ut. Vi som värnar valfriheten måste kontinuerligt vårda kvaliteten och motverka fusk.

Ett akut läge

Sollentuna kommun såg tidigt sina medborgares önskan att kunna välja utförare. Och Sollentuna har fortsatt utveckla valfriheten, trots att tongångarna – inte minst från rikspolitiken – ibland har gått i motsatt riktning.

De är nu allmän vetskap, rentav krisinsikt, att välfärden står inför stora utmaningar i form av utmanande demografi och sviktande konjunktur. Sveriges kommuner och regioners (SKR) chefsekonom Annika Wallenskog har pekat på att det saknas 90 miljarder kronor fram till 2026. Det var innan coronapandemin slog till. Läget är alltså akut.

Från Liberalernas sida kommer vi i budgetprocessen fortsätta arbetet med att utveckla formerna för utvärdering och granskning inom arbetsmarknadstjänsterna. Inom vård- och omsorgsverksamheterna görs en omfattande genomlysning med utgångspunkt i valfrihet och kvalitet för kund, hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska förutsättningar.

Vår målsättning är tydlig: fokus på utvecklad kvalitet i verksamheterna, med fortsatt mångfald och en ekonomi i balans. Det är Liberalernas bidrag i Sollentunas budgetarbete.

Forrige artikel Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort Næste artikel Vision: Dags för en kommunreform Vision: Dags för en kommunreform