Kritiserat förslag om vårdval dras tillbaka

VÅRD. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) återkallar den hårt kritiserade propositionen om att upphäva lagen om vårdvalssystem, LOV.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström meddelar att regeringen drar tillbaka propositionen om att upphäva lagen om vårdvalssystem, LOV. Anledningen är att Lagrådets jurister i går med besked underkände beredningen av lagförslaget.

- Regeringen avser därför att återkalla propositionen för att uppfylla beredningskraven och därefter återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli, säger Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Utsikterna för propositionen att röstas igenom i riksdagen var dessutom obefintliga eftersom regeringen saknade majoritet för förslaget. Både Alliansen och Sverigedemokraterna har lagt motförslag om att LOV skulle vara kvar.

Login