Krav på kortärmat inte diskriminering

KORTNYTT. Det var inte diskriminering när Folktandvården i Stockholm krävde att tandläkarna arbetar i kortärmat, enligt en dom från Arbetsdomstolen.

Det var inte diskriminering när Folktandvården i Stockholm inte längre tillät tandläkarna att använda engångsärmar vid behandling av patienter. Det har Arbetsdomstolen slagit fast.

En tandläkare valde att lämna sin anställning på grund av Folktandvårdens beslut, då hon av religiösa skäl skyler sina underarmar. Diskrimineringsombudsmannen valde då att stämma Folktandvården.

– Domen innebär att dessa kvinnor kan utbilda sig till tandläkare men att de sedan får söka arbete någon annanstans än hos Folktandvården i Stockholm, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, i en kommentar till domen.

Login