Kompensation för vårdmoms väcker frågor

BUDGET. Ett tillfälligt statsbidrag ska kompensera regionerna för de ökade kostnaderna för den så kallade vårdmomsen. Vårdföretagarna kallar det en akut åtgärd som behöver följas upp med en lagändring. 

Sedan den 1 juli måste sjukvården betala moms när de hyr in personal. Detta efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som ledde till att Skatteverket ändrade sin bedömning att verksamheten var momsbefriad.

Nu föreslår regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, att regionerna ska få dela på ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna. Vad som händer därefter vill ingen än så länge ge något besked om.

Branschorganisationen Vårdföretagarna anser att beskedet om ett tillfälligt anslag i grunden är positivt och kan tolkas som att man har för avsikt att se över reglerna. Samtidigt befarar Karin Liljeblad, vårdföretagarnas näringspolitiska expert, att anslaget är alldeles för litet.

Login