Debatt

KD: Regeringens svek mot hemlösa

DEBATT. Vi kräver att regeringen vidtar åtgärder för att minska hemlösheten och mänskligt lidande. "Bostad först"-modellen bör införas som norm i hela Sverige, skriver Kristdemokraternas Michael Anefur.

Michael Anefur (KD).
Michael Anefur (KD).Foto: Kristdemokraterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Michael Anefur (KD)
Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson


Den akuta hemlösheten i Sverige fortsätter öka. Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär” visar på en ökning sedan år 2011 och främst bland dem som är mest utsatta; de som sover ute eller på härbärgen.

Antalet barnfamiljer som blir vräkta från sitt boende har likaså ökat. Kristdemokraterna anser därför att det är dags att ta ett rikstäckande grepp i denna fråga, se över de metoder som fungerar och åtgärda problemen. Regeringens fortsatta passivitet i denna fråga är inget annat än ett svek.

Eget boende

När kommunen ordnar boende använder man vanligen den så kallade trappstegsmodellen. Den hemlöse, som ofta lider av beroende- eller annan psykisk sjukdom, måste kvalificera sig steg för steg längs en ”trappa” för att få ett eget boende.

Krav ställs på uppförande, kontakter med sociala myndigheter och drogfrihet. Om personen återfaller i missbruk eller missar möten eller på annat sätt bryter mot kraven förlorar personen boendet. Metoden har använts under decennier, trots att ytterst få som klarar sig hela vägen till ett eget boende.

Få ordning på livet

Jämfört med stödboende ger metoden en kostnadsbesparing på mellan 150 000 och 200 000 kronor per individ och år.

Michael Anefur (KD)., Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson.

Det krävs andra och bättre lösningar för att komma till rätta med situationen.

En metod med långt bättre dokumenterade resultat är ”Bostad först”-modellen som bygger på insikten att den hemlöse först och främst saknar ett boende. Den hemlöse får därför direkt tillgång till en egen bostad.

Villkoren är desamma som för andra hyresgäster; hyran ska betalas i tid, lägenheten skötas och grannarna ska inte störas. Så länge detta uppfylls får personen bo kvar i sin lägenhet. Däremot erbjuds stöd för att minska missbruk och vård för beroendesjukdomen, hitta ett arbete och att få ordning på livet.

Ekonomiska fördelar

"Bostad först" används i ett flertal länder och i vissa svenska kommuner. Resultaten är påfallande goda. Åtta av tio klarar att långsiktigt bo kvar i sin lägenhet, missbruk minskar, hälsotillståndet förbättras och det sociala livet stärks, enligt hemlöshetsforskaren Nicholas Pleace.

Utöver det mänskliga mervärdet finns det ekonomiska fördelar. Jämfört med stödboende ger metoden en kostnadsbesparing på mellan 150 000 och 200 000 kronor per individ och år. Det är därför anmärkningsvärt att ingen heltäckande kartläggning och jämförelse gjorts av de olika modellerna. Vi anser att detta omgående måste till för att överallt säkerställa kvaliteten i arbetet mot hemlöshet.

"Modellen bör införas som norm"

"Bostad först"-modellen visar mycket hög grad av kvarboende och ökad livskvalitet. Vi Kristdemokrater anser därför att "Bostad först"-modellen bör införas som norm för hemlöshetsarbetet i hela Sverige.

Till detta måste även en nationell plattform upprättas, för att kommunerna på enklaste och mest effektiva sätt ska få hjälp att implementera modellen under de lokala förutsättningarna. Likaså bör man på treårsbasis utvärdera arbetet och få en kontinuerlig överblick för att kunna utvärdera arbetet.

Mänskligt lidande

I opposition var Socialdemokraterna och Miljöpartiet upprörda över att alliansregeringen inte gjorde tillräckligt för att minska hemlösheten. Det är därför anmärkningsvärt att den rödgröna regeringen väljer bort en vetenskapligt bevisat effektiv metod och istället fortsätter stödja trappstegsmodellen som huvudalternativ. Detta leder till fortsatt höga kostnader för hemlöshet men framför allt mänskligt lidande.

KD kräver åtgärder

Ett samhälle som inte gör sitt yttersta när medborgare tvingas bo på gatan är inget solidariskt samhälle. Kristdemokraterna kräver därför att regeringen vidtar effektiva åtgärder för att omgående minska hemlösheten runt om i landet.

Dokumentation

Socialstyrelsens rapport: ”Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär


Nämnda personer

Michael Anefur

Tidigare riksdagsledamot (KD)
Teologi, nationalekonomi, arbetsrätt och pedagogik (Lunds uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00