IVO får förstärkning med löfte om mer

BUDGET. Inspektionen för vård och omsorg får gehör från regeringen för sina rop efter ökade anslag. I år får myndigheten tio extra miljoner samt lovande signaler inför 2017.

Det ökade antalet ensamkommade asylsökande barn har inneburit en kraftigt ökad arbetsbelastning för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Inför 2017 har myndigheten begärt att få behålla en tillfällig anslagsförstärkning på 60 miljoner samt få ett tillskott på 50 miljoner för att klara uppdraget med tillsyn och tillståndsprövning vad gäller boenden för ensamkommande asylsökande barn.

I vårbudgeten som regeringen presenterade på onsdagen får IVO vad som kan anses vara hoppfulla tecken. Det är dels i form av 10 extra miljoner kronor för 2016 i vårtilläggsbudgeten samt en skrivning i den ekonomiska vårproposition om att regeringen är angelägen om att IVO ska ha förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Regeringen "avser att återkomma i budgetpropositionen för 2017" står det.

Förutom tio extra miljoner till IVO vill regeringen också ge Statens institutionsstyrelse förstärkning i år – 15 miljoner konor – då större barnkullar i kombination med det ökade antalet ensamkommande asylsökande barn har ökat behovet av platser inom den slutna ungdomsvården. "Anslaget behöver därför tillföras ytterligare medel för att öka takten under 2016 i färdigställandet av nya platser i ungdomsvården." skriver regeringen.

Login