Debatt

Hultberg (M): Sverige behöver en nationell överdosstrategi

DEBATT. I Sverige är den narkotikarelaterade dödligheten skyhög. Narkotikapolitiken och vården har misslyckats och det är nu hög tid att införa en nationell överdosstrategi och satsa på skadereduktion, skriver Johan Hultberg (M). 

En oerhört viktig åtgärd är att förbättra tillgången till överdosmotgiftet naloxon, skriver Hulberg (M).
En oerhört viktig åtgärd är att förbättra tillgången till överdosmotgiftet naloxon, skriver Hulberg (M).Foto: Ola Torkelsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot, socialutskottet 


I Sverige är den narkotikarelaterade dödligheten fyra gånger högre än genomsnittet i EU. Faktum är att bara Estland rapporterar en högre dödlighet än Sverige till den europeiska narkotikabyrån (EMCDDA). Statistiken visar med brutal tydlighet att den svenska narkotikapolitiken och vården misslyckas med att hjälpa de allra mest utsatta beroendesjuka.

För att rädda liv behöver den svenska politiken omprövas och utvecklas. Glädjande nog fattade en enig riksdag så sent som i mars beslut om att uppmana regeringen att utvärdera den nuvarande narkotikapolitiken och ta initiativ till en nollvision när det gäller dödsfall som orsakas av narkotika.

Följ Norges fotspår

Den vanligaste orsaken till narkotikarelaterade dödsfall är överdoser. Vårt grannland Norge har målmedvetet och framgångsrikt arbetat för att minska antalet överdoser. Norge sjösatte en överdosstrategi år 2014 med insatser i ett nätverk av pilotkommuner vilket resulterade i att antalet överdosfall minskade med hela 13 procent mellan år 2016 och 2017. Arbetet fortsätter nu i Norge utifrån en ny fyraårig nationell överdosstrategi. Sverige bör lära och inspireras av Norge.

Riksdagen yrkar för nollvision

Socialministern bör följa uppmaningen från en enig riksdag och ta initiativ till en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall.

Johan Hultberg (M) , Riksdagsledamot i socialutskottet 

Nästa år ska en förnyad strategi för ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak) börja gälla i Sverige och socialminister Lena Hallengren (S) har meddelat att strategin ska ha ett ökat fokus på narkotikaprevention. Det låter lovande men strategin behöver också ha ett ökad fokus på skadereduktion.

Socialministern bör följa uppmaningen från en enig riksdag och ta initiativ till en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall. Men visionen blir meningslös utan konkreta åtgärder. Sverige behöver därför en nationell överdosstrategi.

Behövs i hela landet

Johan Hultberg (M).
Johan Hultberg (M). Foto: Riksdagen

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är inte bara skyhög den varierar också kraftigt mellan länen. Från som lägst 6,2 dödsfall till som högst 17 dödsfall per 100 000 invånare, enligt Folkhälsomyndigheten. Det understryker vikten av nationellt ledarskap.

Tillgång till läkemedelsassisterad behandling behöver finnas i hela landet för personer med beroendesjukdom. Detsamma gäller sprututbytesprogram. En annan oerhört viktig åtgärd är att förbättra tillgången till överdosmotgiftet naloxon. Det är ett enkelt med direkt livräddande nässpray som fler måste få tillgång till och kunskap om.

Krävs nationell överdosstrategi

Socialstyrelsen utarbetade för några år sedan i samarbete med Folkhälsomyndigheten en åtgärdsplan med förslag på aktiviteter för perioden 2017-2020 för att motverka den narkotikarelaterade dödligheten. Nu är det hög tid att ta nästa steg med en nationell överdosstrategi och satsningar på skadereduktion.

I den svenska debatten hörs ofta att skadereduktion är fel väg att gå. Att det är bättre med åtgärder för att göra människor drogfria än att till exempel erbjuda rena sprutor. Men bara den som överlever sitt missbruk kan bli drogfri. Sverige behöver en nationell överdosstrategi.

Nämnda personer

Johan Hultberg

Riksdagsledamot (M)
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00