Hiv ökar bland män som har sex med män

KORTNYTT. Antalet fall av hiv bland män som har sex med män och är över 30 år ökade i Sverige under förra året. Spridningen av hiv i Sverige är dock fortsatt mycket begränsad. 

Antalet rapporterade fall av hiv i Sverige ökade till 480 under 2018. Det kan jämföras med de i genomsnitt cirka 450 fall per år som rapporterats under den senaste femårsperioden. Ökningen gäller framförallt gruppen män som har sex med män och som är över 30 år, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Hiv kan bland annat överföras genom oskyddad sexuell kontakt, via blodtransfusion eller via delade injektionsverktyg hos personer som injicerar droger. Den medicinska behandlingen av hivinfektioner i dag är  mycket effektiv. Det gör att risken för smittöverföring är minimal.

För att upprätthålla det framgångsrika preventiva arbetet i Sverige behövs fortsatt stöd, testning och rådgivning i hälso- och sjukvården för att tidigt upptäcka hiv.

– Då är det viktigt att känna till vilka grupper som är mer utsatta än andra, säger Maria Axelsson, kontaktperson på Folkhälsomyndigheten.  

Senare under våren publicerar Folkhälsomyndigheten en årsrapport med mer detaljerade uppgifter om hiv i Sverige.

Forrige artikel Läkare har för lite tid till fortbildning Næste artikel Naloxon till personer som riskerar opioidöverdos
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.