Hamstring av läkemedel stoppas 

RANSONERING. Efter en hemställan från Läkemedelsverket inför regeringen en begränsning av uttag av läkemedel till max tre månaders förbrukning åt gången. 

Regeringen har infört en förordningsförändring som innebär en begränsning av uttag av läkemedel oavsett om patienten har högkostnadsskydd eller betalar ur egen ficka.

Läkemedelsverket har de senaste veckorna kunnat se en kraftigt ökad efterfrågan på läkemedel.

– Det beror framför allt på ett ökat uttag av en rad läkemedel på apotek, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens under onsdagen.

Login