Hallengren: "ANDT-strategin har inte varit framgångsrik"

MISSBRUK. Narkotikadelen i den nuvarande strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken har inte varit framgångsrik, enligt socialminister Lena Hallengren (S). Nästa strategi måste bli mycket bättre, enligt henne.

Den nuvarande ANDT-strategin –  regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken – började gälla år 2016. Den har bara till viss del varit framgångsrik. Det konstaterade Lena Hallengren vid en pressträff på onsdagen tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg (S) där de båda ministrarna presenterade förslag för att skärpa arbetet mot narkotika.

ANDT-strategin har gett resultat på tobaks- och alkoholområdet, enligt Lena Hallengren.

– Det visar att det är möjligt att med politik ändra attityder och efterfrågan, säger Hallengren.

Dags att växla upp

Däremot har strategin inte varit till någon nytta vad gäller narkotikan.

– Den har inte varit framgångsrik. Vi får inte något trendbrott, vi ser inte någon minskning, säger Hallengren som nu anser att det är dags att "växla upp" i arbetet med den kommande strategin.

Den nuvarande ANDT-strategin gäller till och med år 2020, år 2021 ska en ny strategi ta vid, en strategi med ökad fokus på narkotikaprevention.

– Vi måste se till att narkotikadelen i den nya strategin blir mycket bättre, säger hon.

Marknadskartläggning och misstänkta paket

De konkreta åtgärder som Hallengren och Damberg presenterade vid presskonferensen var:

  • Regeringen ger ett uppdrag till Polismyndigheten att förstärka sin bekämpning av illegal handel med narkotika. Polismyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2021.

  • Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige. Liknande studier gjordes för drygt tio år sedan och regeringen anser att kunskapen behöver uppdateras.

  • Regeringen tillsätter en utredning som ska se över postlagens bestämmelser om tystnadsplikt, vilket förhindrar postanställda som misstänker brott genom att kontakta polis eller tull.

Forrige artikel Nu skickas Heckschers förslag ut för granskning Nu skickas Heckschers förslag ut för granskning Næste artikel Tidigare GD för F-kassan går till IFAU Tidigare GD för F-kassan går till IFAU
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.