Hallå där Martina Jarnström – Utbildare för cancersjuka

HALLÅDÄR. Martina Jarnström, sjuksköterska inom hematologi- och onkologi vann Vårdförbundspriset 2020. Hon har tagit fram utbildningsmaterial om byte av cytostatikapump, som kan ge cancerpatienter större frihet. 

Hur väcktes tanken på att utbilda patienter att själva hantera sin cytostatikapump hemma?

– Jag gick en kurs i förbättringskunskap. Tanken om utbildningsmaterialet hade redan väckts på annat håll, jag visste att detta redan görs bland annat i Danmark. Där lär sig patienter att hantera pumpen och frågan väcktes i mig varför man inte gör det här. Men ingen hade tagit tag i det.

– Både den centrala infarten och avfallet kring ingreppet kräver en del kunskap och är något som sjuksköterskor vanligtvis hanterar. I början var jag inte säker på att det skulle vara genomförbart, men undersökte saken och förstod att många ingrepp redan idag görs i hemmet.

Login