Grön ungdom: Inhumant att ge straff istället för livsviktig vård

DEBATT. Sverige måste skifta fokus från straff till vård för missbrukare. På detta sätt kan skadorna minimeras och leda till en mer human politik, skriver Lucas Henriksson, Grön ungdom.

Av: Lucas Henriksson
välfärdspolitisk talesperson Grön Ungdom
 
Svensk narkotikapolitik har i decennier präglats starkt av restriktivitet och moralism. Höga straff, även för enskilda brukare, och ett stort inslag av tvångsvård gör att Sverige sticker ut jämfört med vår omvärld. Synen på narkotika som något främmande för svensk kultur och som därför ska bekämpas med i stort sätt alla medel som finns till hands har varit genomgående. Den som brukar narkotika är således avvikande från det svenska samhället, och medskyldig till att landet dras mot fördärvet som narkotikan tros orsaka.

Missbruk är en sjukdom 

Det var under 70- och 80-talet som denna syn etablerade sig, men idag ser vi annorlunda på personer som lider av missbruk. Världshälsoorganisationen klassificerar i dag missbruk som en sjukdom, och vi vet att vissa människor, till exempel av biologiska anledningar, har större risk att drabbas. Synen på personer med missbruk som avvikande personer förtjänta av straff ter sig i det ljuset djupt inhumant.

Motstånd mot vårdinsatser

Samtidigt ser vi fortfarande att viljan att använda politikens verktyg framförallt för att straffa och skicka signaler fortsatt har fått företräde framför livsviktiga vårdinsatser. Det är först i år som sprututbytesprogrammet, som forskning visar minskad spridning av farliga sjukdomar, startar i landets andra största stad. Detta till stor del för att Socialdemokraterna och Moderaterna lokalt tidigare har blockerat frågan, med argument om att det skulle skicka fel signaler.

Att Sverige bara delvis byggt ut eller helt saknar viktiga vårdinsatser som sprututbytesprogram, substitutionsbehandling och injektionsrum har gjort att FN har kritiserat Sverige för att inte leva upp till de mänskliga rättigheterna. Trots det är motståndet mot många vårdinsatser, som till exempel injektionsrum, starkt. Det är skrämmande att vissa politiker verkar anse att den som brukar narkotika inte förtjänar att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Fokus från straff till vård 

Grön Ungdom menar att den rådande svenska linjen - att straffa och förvägra sjuka personer den vård de har rätt till - är otroligt inhuman. Vi inser att narkotika, precis som alkohol, våld och andra skadliga fenomen, är en ofrånkomlig del av samhället. Det överordnade målet för narkotikapolitiken borde därför vara att minimera skadorna som narkotikan orsaker, snarare än att fortsätta jaga en naiv fantasi om ett samhälle fritt från droger. Vi vill se ett skiftat fokus från straff till vård, och att vårdinsatser som bevisligen reducerar skador i andra länder också ska testas och användas i Sverige. Det är human politik på riktigt.

Forrige artikel LUF: Integrera missbruksvård och psykiatri LUF: Integrera missbruksvård och psykiatri Næste artikel KDU: Missbruksvård med fokus på människan KDU: Missbruksvård med fokus på människan
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.