Genomlysning av personliga assistenters arbetsvillkor

KORTNYTT. De personliga assistenternas arbetsvillkor ska få en ordentlig genomlysning i en statlig utredning.

Hur är arbetsförhållandena för personliga assistenter? Den frågan vill regeringen ha svar på och har tillsatt en utredning som ska syna arbetsförhållanden, arbetsuppgifter samt ge förslag på åtgärder som dels syftar till goda arbetsförhållanden för assistenterna, dels säkrar de assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet.

Läs mer: MP: Färdtjänsten behöver ett omtag  

Utredningen ska vara klar senast den 15 januari år 2020. Vem som får uppdraget som särskild utredare har regeringen ännu inte presenterat.

Login