GD: RMV kan bidra mer till transplantationer

DONATIONER. Rättsmedicinalverket står i dag för en fjärdedel av all vävnad förmedlad för transplantation. Men med ett tydligt regeringsuppdrag skulle myndigheten kunna göra ännu mer, enligt generaldirektör Lars Werkström.

I dag står Rättsmedicinalverket för cirka 25 procent av all den vävnad som förmedlas för transplantation. Men det finns potential att bidra med mer, enligt myndighetens generaldirektör Lars Werkström. En förutsättning är att regeringen ger RMV ett tydligt uppdrag.

– Ett tydligt formulerat uppdrag från regeringen att Rättsmedicinalverket ska arbeta aktivt med vävnadsdonationer skulle kunna ge Sverige en ökad tillgång av vävnader. Det skulle i förlängningen betyda vinster i både liv och livskvalitet för behövande, säger han i ett pressmeddelande.

RMV utför årligen tusentals rättsmedicinska obduktioner.

Login