Fortsatt minskning av tonårsaborter

FOLKHÄLSA. Tonårsaborterna fortsätter att minska visar ny statistik från Socialstyrelsen. Samtidigt ökar aborterna i äldre åldersgrupper.

– Vi tror att tonårsaborternas minskning beror på mer utvecklade preventivmetoder och även subventionerade kostnader för preventivmedel kan ha betydelse, kommenterar Karin Gottvall, sakkunnig inom området för reproduktiv hälsa vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Antalet tonårsaborter har stadigt minskat under de senaste tio åren visar Socialstyrelsens sammanställning. Bland flickor i åldrarna 15 till 19 år har antalet aborter minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor sedan år 2006.

Socialstyrelsens statistik visar samtidigt att det har skett en ökning av antalet aborter i äldre åldersgrupper. Bland kvinnor i åldrarna 20 till 29 år gjordes det i snitt 30 aborter per 1000 kvinnor.

Login